Text Box: 		© 2014  Dörtyol  İlkokulu                 Tasarım– Yönetim: Erhan Ceylanlı

 

 

 

 

 

 

     

DÖRTYOL İLKOKULU

Atatürk Hakkında

Önce çocuk,önce eğitim ve mutlu insan hedefiyle…

 

Tel No:3842811

   Fax:3842216

E-mail:dortyolio@mebnet.net

   OKULUMUZ HAKKINDA

 

Okula Genel Bir Bakış : Okul okulöncesi ve ilkokul olmak üzere üç ana binadan oluşmaktadır. Okul 1975 yılında eğitim-öğretim hizmetlerini vermeye başlamıştır. Ana bina İngiliz döneminde inşa edilmiştir. İnşa yılı bilinmemektedir. Sol taraftaki bina Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde inşa edilmiştir. İnşa yılı bilinmemektedir. Sağ taraftaki bina 1995 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından inşa edilmiştir. Okul binalarımızda bir tanesi anasınıf olmak üzere sekiz sınıfımız bulunmaktadır. Dört yaş çocuklara okulumuz önümüzdeki yıl hizmet vereme hedefindedir.. Okulumuzdaki sınıfların beş tanesi küçüktür. Bunun sebebi önceki yıllarda öğrenci fazlalığı nedeniyle sınıfların bölünmüş olmasıdır. Anasınıf olarak kullanılan derslik o yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanmamıştır. Tüm sınıflar klimalıdır. Dokuz sınıfta akıllı tahta ve projeksiyon sistemi mevcuttur. Okul, gelirlerini kantin işletmesinden ve Okul Aile Birliği katkılarından sağamaktadır. Okulun kablosuz internet bağlantısı mevcuttur. Okulun güvenliği için kamera kayıt sistemi de bulunmaktadır. Öğrencilerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için arıtma sistemi çalışmaktadır.

 

Okulda öğretmenlik yapan 14 öğretmenin 13 tanesi Atatürk Öğretmen Akademisi çıkışlıdır. 1 tanesi geçici öğretmenlikten kadrolanmıştır. Tüm öğretmenler olumlu kişiler olup okul ve öğrenciler için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yapılan hizmetiçi eğitimlerle kendilerini yenilemeye meraklıdırlar. 3 öğretmen yüksek lisans eğitimi almaktadır. Okul ve öğretmenlerin denetimi bakanlık tarafından yeterince yapılmaktadır. Okulun disiplin, ölçme, öğrenci merkezli eğitim ve toplum katılımı ile ilgili yazılı kuralları yoktur. Okulöncesi eğitimde sınıf ablası öğretmen ve öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Okulun fiziksel yapı ile ilgili uzun vadeli planları şöyledir:

· Kiremit tavanlı binaların tamir ve bakımı.(Damlardaki kiremitlerin yenilenmesi)

· Kış aylarında Beden Eğitimi derslerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için kapalı alan yapımı.

-  Ek bina yapımı.(en az 2 derslik )

Öğrencilere uygun çevre düzenlemesi projesi.

Öğretmen ve öğrencilerin ilişkileri iyidir. Velilerin bir kısmı mevsimsel işçiler olmasına rağmen okula ilgileri iyidir. Öğretmenler bilgisayar kullanımını bilmekte ve birçoğu internet hizmetlerinden faydalanmaktadır. Öğrenciler müfredata uygun ders işlemekte, tüm derslere gereken önem verilmektedir. Öğretmenler derslerini planlı yapmaktadır. Öğrencilerin başarı ortalaması orta derecenin üzerindedir. Öğretmenler öğrencilerin davranış, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmek için veli günleri düzenlemektedirler. Bu amaca erişmek için öğrencilerin evde çalışma programları düzenlenmiş ve ailelerin bu çalışmaları kontrolu sağlanmıştır.

 

VİZYONUMUZ

 

Mutlu, başarılı ve yetenekli bireyler yetiştirmek en önemli hedefimizdir.Önce bireye ve eğitime önem veriyoruz.Amacımız mutlu insan yetiştirmek olmalıdır.

                                                  

                                      MİSYONUMUZ

.Atatürk ilke ve devrimleri ışığında,Kıbrıs Türk Toplumunun mücadelesini bilen öğrenciler yetiştirmek.
·Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmak.
 

.Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
·İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
·Barıştan yana olmak,
·Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.

.Derslerin, soyut ve ezbere dayalı değil, ölçmeye ve yaşantıya dayalı, günlük yaşamın içindeki yeri ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenir.